Przypomnienie hasłaX

Nie pamiętasz hasła?
Wpisz poniżej swój e-mail, a wyślemy Ci hasło ponownie!
(Jeśli mail nie dojdzie, sprawdź w spamie!)

Twój e-mail:Przypomnij hasło
X

Informacje ogólne
Serwis edukacyjny Metoda AD umieszczony pod adresem www.metodaad.pl, zwany dalej Serwisem, jest własnością firmy Metoda Agnieszki Drummer (AD) Barbara Majewska-Radźko, z siedzibą przy ul. Międzynarodowej 46/39, 03-922 Warszawa. Serwis jest udostępniany Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa licencyjna zostaje zawarta w chwili założenia konta Użytkownika na mocy której Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem i stosownymi normami prawa. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.


Polityka prywatności
Rejestrując się i zakładając u nas konto możesz liczyć na pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych. W naszym przypadku bezpieczeństwo oznacza zarówno dbałość o przechowywanie Twoich informacji na naszych serwerach, jak i pewność, że powierzone nam dane nie zostaną przechwycone przez osoby postronne.
Chcąc sprostać postawionym sobie celom korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu i najlepiej przetestowanego oprogramowania. Serwery, których używamy, to nowoczesne maszyny dwuprocesorowe, zaprojektowane z myślą o profesjonalnej pracy w Internecie.
Nad bezpieczeństwem powierzonych nam Twoich danych zawsze czuwa kompetentny administrator, którego zadaniem jest kontrola dostępu do przechowywanych informacji, zarówno tych pobranych z Internetu, jak i danych przekazywanych w sieci wewnętrznej.


Świadczone usługi
Dostęp do Serwisu jest częściowo bezpłatny. Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w nauce są przypisane do konta danej osoby. Wykupienie punktów umożliwia korzystanie z wszystkich opcji dostępnych dla kursu językowego. Zabrania się udostępniania hasła do płatnego konta innym osobom, w szczególności w miejscach publicznych. Takie działania spowodują natychmiastowe skasowanie konta.
Użytkownik w nie ma prawa do powielania, modyfikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów serwisu Metoda AD, ani samego serwisu.
Użytkownik może rozpocząć naukę za darmo przerabiając pierwsze - darmowe - lekcje. Metoda Agnieszki Drummer (AD) zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i udoskonaleń do kursów oraz do regulacji opłat za kursy. Metoda Agnieszki Drummer (AD) ma prawo do usunięcia konta w momencie, gdy jego użytkownik w sposób rażący złamał niniejszy regulamin.
Korzystanie z usług Serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą i zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883) przez Metoda Agnieszki Drummer (AD) w celu promocji (marketingu) produktów i firm współpracujących oraz realizacji zamówionej usługi.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie do Metoda Agnieszki Drummer (AD) Barbara Majewska-Radźko, ul. Międzynarodowa 46/39, 03-922 Warszawa. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Metoda Agnieszki Drummer (AD) danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług w Serwisie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika.


Płatności
Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z kursów płatnych, aby móc korzystać z serwisu. Pełna funkcjonalność serwisu dla danego kursu językowego udostępniona jest w momencie wniesienia przedpłaty za określoną ilość lekcji. Opłaty mogą być dokonywane za pomocą przelewu bankowego.
Dostępność poszczególnych form płatności (np. dla kart kredytowych) może być ograniczona. Umowa o świadczenie usług pełnego, płatnego dostępu do zasobów Serwisu zostaje zawarta z Metoda Agnieszki Drummer (AD) w momencie gdy dokonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Metoda Agnieszki Drummer (AD). Okres dostępu do wybranego kursu płatnego zależy od wybranej opcji i wysokości dokonanej opłaty.
Metoda Agnieszki Drummer (AD) nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, firm pośredniczących.


Postanowienia końcowe
Metoda Agnieszki Drummer (AD) zobowiązuje się nie dokonywać czynności, które prowadziłyby do naruszenia jakichkolwiek praw lub danych osobowych Użytkownika. Metoda Agnieszki Drummer (AD) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu, w szczególności za bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe oraz problemy z dostępem do systemu spowodowane awarią systemu, oprogramowania lub dostawcy usług internetowych. Zastrzegamy sobie również prawo do dokonywania prac konserwatorskich oraz aktualizacji serwisu.
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w dowolnym momencie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez Metoda Agnieszki Drummer (AD) za niepożądane, Metoda Agnieszki Drummer (AD) może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
Ewentualne reklamacje prosimy składać pisemnie na adres: Metoda Agnieszki Drummer (AD) Barbara Majewska-Radźko, ul. Międzynarodowa 46/39, 03-922 Warszawa.

Uwaga! Uwaga! Bardzo ważne ZMIANY OD LISTOPADA 2020 - KONIEC!!!

Rejestracja nowych użytkowników nie jest już możliwa.

 

Trafiłaś/-eś tu tylko tajnym wejściem od tyłu, czyli przez domenę http://metodaad.app.sisco.pl/, na rzeczywistej domenie https://metodaad.pl/ jest już całkiem nowy, lepszy system i ten tutaj też zniknie w ciągu najbliższych godzin!

 

Zobacz jakie to proste
Kilka pierwszych lekcji jest bezpłatnych. Każdy chętny może więc sam zobaczyć, na czym polega wyjątkowa skuteczność mojej METODY AD. Po okresie bezpłatnym cały miesiąc nauki kosztuje ok. 50 - 200 zł na zasadzie przedpłaty. Przerwać można w każdej chwili, można też w nauce robić dowolne przerwy. Każdy sam ustala swoje indywidualne tempo nauki, a tym samym i opłaty za kurs.

Zarejestruj się, aby przetestować serwis i skorzystać z kilku bezpłatnych lekcji. Rejestracja jest darmowa i trwa tylko chwilę. Swoje hasło otrzymasz na podany adres e-mail.
Co piszą moi uczniowie
“Jestem w szoku, tyle potrafiłaś mnie nauczyć! Samo nic nam do głowy nie wejdzie, ale wcześniej siedziałam i się uczyłam. Miałam ksiażki, nagrania, ale w zasadzie niczego się nie nauczyłam. Ty wszystko tak rewelacyjnie tłumaczysz, że nie można nie zrozumieć. Wszystko staje się takie logiczne!”

Zobacz więcej opinii